Možnosti spoření – druhý pilíř?

Kdo si může začít spořit ve druhém pilíři?

Stát se účastníkem může fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let. Vstoupit může kdykoliv do konce kalendářního roku, ve kterém dosáhne věku 35 let. Lidé nad 35 let mohou vstoupit do systému pouze v období od 1.1.2013 do 30.6.2013. Účastníkem se nemůže stát fyzická osoba, které již byl přiznán starobní důchod. Vstupem do druhého pilíře dojde ke snížení budoucího státního důchodu (první pilíř).

Jaké budou možnosti spoření ve druhém pilíři?

Každá penzijní společnost musí ve 2. pilíři nabídnout klientům právě 4 důchodové fondy.